BH Fjell As

BH Fjell As

Om BH Fjell As

Vi utfører fjellsikrings typer som

 • Permanent og midlertidig sikring med bolter og nett
 • Sprengning/demolering i høyden
 • Manuell spett rensk/spyling med vann
 • Jordnagling
 • Utleie av personell
 • Vegetasjonsrydding og rensking av skråninger

Vi kan rykke raskt ut dersom det er behov for effektiv sikring av fjell og masser som allerede har rast ut. Vi tar på oss oppdrag i hele landet, så bare ta kontakt for et uforpliktet tilbud.

Våre Tjenester

FJELLSIKRING

Vi har mange års erfaring innen fjellsikring for blant andre Statens Vegvesen, Jernbaneverket, flere kommuner, samt privatpersoner.   Vi utfører blant annet:

 • Inspeksjon og spettrensk fra tau og kurv
 • Sikring av steinblokker og fjellskjæringer med bolt og nett
 • Fullgysing (innstøping av bolter) i alle dimensjoner
 • Polyesterforankring av bolter
 • Sikring av løsmasser med jordarmeringsnett
 • Tunnelsikring
 • Kjerneboring m.m.

Vennligst klikk på knappen for å ringe